Akti 15. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 15. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka:

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020. godini

DRUGE Izmjene i dopune Program građenja kom. inf. za 2020. god.

DRUGE Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

GODIŠNJI plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2021. godinu

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka

ODLUKA o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju Trgovačkog društva – POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Iloka u 2020. godini

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću 2021

ODLUKA o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

PLAN utroška sredstava 2021. ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu

PROGRAM javnih potreba u sportu za 2021. godinu

PROGRAM dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

PROGRAM javnih potreba u kulturi i religiji za 2021

PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađ zgrada u prostoru za 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava od zakupa, prodaje i koncesije za drž. polj. zemlj. 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

PRVE izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka 2020

Akti 14. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 14. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka:

Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o produljenju razdoblja Strategije razvoja Grada Iloka 2016.-2020

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/15
URBROJ: 2196/02-02/01-20-1
Ilok, 13. studenoga 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

19.   studenoga (četvrtak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko se vijećnik nalazi u samoizolaciji može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 14,00 h 19. studenoga (četvrtak) 2020. god. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Obrazac glasanja

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Izvjestitelj: Mladen Markešić, RA TINTL

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2020. godinu

Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini 

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020.-21

Izvjestitelj: Tatjana Faleta

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada savjeta mladih za 2021.g

Izvjestitelj: predstavnik Savjeta mladih Grada Iloka

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata 

Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom i linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada iloka

Dodatni materijali za linijski prijevoz putnika

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Dostavljene: Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1136-P-3/20-06-17 od 07. veljače 2020. god. (zaprimljena 02.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka Povjerenstva za sukob interesa

 • Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1608-P-99/20-06-12 od 23. Listopada 2020. God. (zaprimljena 11.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka o odabiru najpovovoljnije ponude za popravak pješačkih staza – Povjerenstvo za sukob interesa

 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

1. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/13

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Za izjašnjavanje o predloženom je potrebno da vijećnici svoj glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN dostave najkasnije do 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati elektroničkim putem na mail: filip.petrik610@gmail.com i tatjana.faletar@ilok.hr, a vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Ante Šučurović

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Mario Karačić

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Pavao Kolarević – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Zahvalnica Grada Iloka – zahvalnica Grada Iloka Josip Bošnjaković – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Marija Pletikapić – prijedlog Udruga Cuccium

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Nedeljko Mijić – prijedlog Vijeće mjesnog odbora Šarengrad

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Športsko ribolovna udruga “Šaran” – prijedlog Željko Cerovski

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/1 1

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. rujna 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

21.   rujna (ponedjeljak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

I . Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Anna Pucovsky/Božena Pongrac)

Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

Nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Odluka o utvrđivanju nacrta statuta Razvojne agencije TINTL

Prethodna suglasnost – Grad Ilok

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada

Iloka

Izvjestitelj: Mqja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Ilok

Statut MGI 2020

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika

Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagate(j: Muzej grada Iloka

Prijedlog donošenja Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Muzeja Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagateli: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Zamolba za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok – Renata Banožić

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – ()dbor za izbor i imenovaąja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbora za izbor i inłenovanja

Predlagatelj: ()dbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

 1. Obavijesti i prijedlozi
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 08. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, 9/19 i 4/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

03. kolovoza 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Muzeju Grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5.

Prema preporukama Nacionalnog stožera potrebno je nošenje maske za vrijeme trajanja sjednice.

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

Dokumenti sjednice Gradskog vijeća 03.08.2020.

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika (Anna Pucovsky) i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Božena Pongrac)

Izvjestitelj: predstavnik Mandatnog povjerenstva Jugoslav Savić

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Izvjestitelj.’ predsjednik Odbora za statut iposlovnik Jugoslav Savić Predlagatelj: Odbor za statut i poslovnik

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Javne vatrogasne postrojbe Iloka za 2019.god.

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Prve izmjene Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med,

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina području Grada Iloka Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Prve izmjene Odluke o komunalnom redu

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatclj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada Iloka

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ce Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradónačelnica Grada Iloka Marina Budimir drlmed.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Gradske knjižnice i čitaonice Ilok Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o rasporedivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdobljc siječanj-prosinac 2020.god.

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med.

11 . Prijedlozi i obavijesti

Akti 11. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 11. sjednici  gradskog vijeća Grada Iloka:

Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Odbora za turizam za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja 2019

ZAKLJUČAK o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2019. god

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Kom-Ilok d.o.o. za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Komunalije d.o.o. za 2019

Zaključak o usvjanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Muzeja za 2019

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/09
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 08. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

17. lipnja (srijeda) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Damir Bašić/Hrvoje Bošnjaković)

Prijedlog za donošenje Zaključka o prestanku mirovanja mandata vijećnika

Izvjestitelj: Jugoslav Savić- Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2019. god.

Skraćeni financijski izvještaj za 2019.g. za Gradsko vijeće

Izvjestitelj: Dalibor Papak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Kom-Ilok d.o.o. Ilok za 2019. god.

KOM-ILOK d.o.o.Ilok Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana za 2019. godinu

Izvjestitelj: Davor Kopilaš

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju plana Komunalija d.o.o. Ilok za 2019. god.

KOMUNALIJE d.o.o. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana za 2019. godinu

Izvjestitelj: Joško Radanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2019. god.

DV Crvenkapica-Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2019.

Izvjestitelj: Željka Božinović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019. god.

Izvješće o radu Gradske knjižnice i čitaonice Ilok 2019.g

Obrazloženje godišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019.g

Izvjestitelj: Renata Banožić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Muzeja grada Iloka za 2019. god.

Izvješća o radu Muzeja grada Iloka od 1.1.-31.12.2019.

Obrazloženje Izvješća o izvršenju Fin. plana Muzeja grada Iloka za 2019.g

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu i izvršenju Godišnjeg plana Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2019. god

JVP-Izvješće o radu

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Odbora za sport i obrazovanje za 2019. godinu

Odbor za šport i obrazovanje 1. Informacije o stanju športa na području Grada Iloka te smjernice za njegov razvoj

Odbor za šport i obrazovanje 2. Informacija o stanju u odgojno-obrazovnom sustavu na području Grada Iloka te smjernice za njegov razvoj

Kratko Izvješće Odbora za sport

Izvjestitelj: Zlatko Zajac

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Odbora za turizam za 2019. godinu

Izvještaj o radu odbora za turizam grada Iloka za 2019.g.

Izvjestitelj: Mirna Margić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2019. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2019.

OBRAZLOŽENE UZ IZMJENE I DOPUNE

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019. godini

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Izvješće o izvršenju komunalne infrastrukture

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020.

ODLUKA VIJEĆA- PRVE izmjene i dopune Proračuna grada Iloka za 2020. g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Prijedlog I. izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2020

I izmjene odluke o IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2020. g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. izmjena i dopuna Plana gradnje komunalne infrastrukture

PRVE Izmjena program građenja kom. inf. za 2020_

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. god.

Program utroška sredstava od zakupa, prodaje i koncesije

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. god.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka 2020

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Odbor za izbor i imenovanje

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Akti 10. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 10. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka

 

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13, 28. svibnja (četvrtak) 2020. godine u 19:30 sati.

Točke dnevnog reda sjednice:

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (umjesto Marije Dobošević Filip Petrik) i polaganje prisege novog vijećnika

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Jugoslav Savić- Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Izvješće o radu Ureda za međunarodnu suradnju TINTL za 2019. god. i plan rada za 2020.

Dokument izvješća

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o radu Lokalne akcijske grupe Srijem (LAG Srijem) za 2019. god. i plan rada za 2020. god.

Dokument izvješća

Izvjestitelj: Albert Varga

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Iloka za 2019. godinu

Dokument izvješća

Izvjestitelj: predstavnik Postaje granične policije Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Renata Banožić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga i korištenju knjižnične građe i opreme u Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Gradska knjižnica i čitaonici Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju suglasnosti Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok na Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: ravnatelj ustanove

Predlagatelj: Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o udomljavanju pasa

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o sterilizaciji pasa i mačaka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa poticanja rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka

Izmjenjeni dokument prijedloga

Dokument prijedloga (nevažeći)

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Drugih izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Razmatranje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popisa važećih kandidatura i donošenje Odluke o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Iloka

Dokument razmatranja izvješća

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izdavanju službenog glasila Grada Iloka

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Ilok 2“

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Polugodišnje izvješće Gradonačelnice o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2019. godine

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Grada Iloka 2021.-2027.

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za proračun i financije

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed odabranih ponuditelja na javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2

Dokument prijedloga

Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

 

Skip to content