Akti 11. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 11. sjednici  gradskog vijeća Grada Iloka:

Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka

RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Odbora za turizam za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o Izvršenju Programa održavanja 2019

ZAKLJUČAK o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2019. god

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Kom-Ilok d.o.o. za 2019. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Komunalije d.o.o. za 2019

Zaključak o usvjanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2019

ZAKLJUČAK o usvajanju Izvješća o radu i izvršenju Godišnjeg plana Muzeja za 2019

Odgovori