Akti 15. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 15. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka:

ANALIZA stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020. godini

DRUGE Izmjene i dopune Program građenja kom. inf. za 2020. god.

DRUGE Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

GODIŠNJI plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2021. godinu

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka

ODLUKA o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka

ODLUKA o osnivanju Trgovačkog društva – POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA

ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Iloka u 2020. godini

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću 2021

ODLUKA o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

PLAN utroška sredstava 2021. ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu

PROGRAM javnih potreba u sportu za 2021. godinu

PROGRAM dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada

PROGRAM građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

PROGRAM javnih potreba u kulturi i religiji za 2021

PROGRAM javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađ zgrada u prostoru za 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava od zakupa, prodaje i koncesije za drž. polj. zemlj. 2021. god.

PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

PRVE izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka 2020

Odgovori