17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/04
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 10. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka
za dan

15.    ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok,      Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko vijećnik nije u mogućnosti doći na sjednicu može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 15. ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 14,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 15. sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 16. e sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 16. e-sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Usvajanje dnevnog reda – 2. izvanredna sjednica GVa

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka

Odluka o izmjeni Odluke za razvoj na vodoopskrbnom području aglomeracije Grada Iloka

Prijedlog materijala-naknada za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracija Grada Iloka

Izvjestitelj: Joško Radanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka

Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske

Prijedlog materijala-Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka Izvjestitelj: Ivana Arambašić, predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Prijedlog materijala -Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada iloka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku od 10. siječnja 2019. god.

Prijedlog materijala-odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta

Prijedlog odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude najavnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku

Prijedlog materijala-Odluka o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude ba Javnom natječaju za zakup

Prijedlog odluke o poništenju Odluka o odabiru

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka Izvjestitelj: Silvija Dološić

Odluka o načinu i korištenju sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka

Prijedlog materijala-Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Grad Ilok-Prve izmjene i dopune 2021

JVP- prijedlog rebalansa 2021

Prijedlog materijala

Vrtić-Kopija I Rebalans FP 2021-radni dio

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. god.

Prijedlog materijala-Program potpora gospodarstvu na području Grada iloka za 2021.g.

Prijedlog za usvajanje Programa potpora GOSPODARSTVU 2021

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023. Izvjestitelj: Silvija Dološić

Prijedlog materijala-Program potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023.

Program-poljoprivrede-2021-nacrt

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok sukladno Zaključku Hrvatske vatrogasne zajednice Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Obrazloženje i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP postrojbe Ilok

Prethodna suglasnost na Statut JVP, zahtjev

Prijedlog materijala -Odluka za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Ilok

Statut JVPIlokNOVI

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (razješenje člana Miroslava Kraljevića na osobni zahtjev Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Obrazloženje i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje

Ostavka Miroslav Kraljević

Prijedlog materijala – Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Odbora za sport i obrazovanje

Rješenje o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (staro)

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Prijedlog materijala

Prijedlog Upravnog vijeća

Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja grada Iloka, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g.

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o lokacijama i količini odbačenog otpada Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-prijedlog Odluke o usvajanju izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama otpada

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Razvojne agencije TINTL za 2020. god. (s posebnim naglaskom na područje grada Iloka)

Odluka o usvajanju Izvješća i obrazloženje

Prijedlog materijala

TINTL Izvješće o radu za 2020. godinu_Ilok

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

 1. Obavijesti i prijedlozi
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

Odgovori