Arhiva oznaka: istaknuto

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/04
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 10. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/20, 2/21) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka
za dan

15.    ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok,      Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko vijećnik nije u mogućnosti doći na sjednicu može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 15. ožujka (ponedjeljak) 2021. god. u 14,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 15. sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 16. e sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – 16. e-sjednica GVa
 • Usvajanje izvatka iz zapisnika sa 2. izvanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Usvajanje dnevnog reda – 2. izvanredna sjednica GVa

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracije Grada Iloka

Odluka o izmjeni Odluke za razvoj na vodoopskrbnom području aglomeracije Grada Iloka

Prijedlog materijala-naknada za razvoj na vodoopskrbnom području i području aglomeracija Grada Iloka

Izvjestitelj: Joško Radanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka

Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup poljoprivrednog zemljista u vlasnistvu Republike Hrvatske

Prijedlog materijala-Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Iloka Izvjestitelj: Ivana Arambašić, predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Iloka

Prijedlog materijala -Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada iloka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku od 10. siječnja 2019. god.

Prijedlog materijala-odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta

Prijedlog odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude najavnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2” u Iloku

Prijedlog materijala-Odluka o poništenju Odluka o odabiru najbolje ponude ba Javnom natječaju za zakup

Prijedlog odluke o poništenju Odluka o odabiru

Izvjestitelj: Ivana Arambašić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka Izvjestitelj: Silvija Dološić

Odluka o načinu i korištenju sportskim građevinama u vlasništvu Grada Iloka

Prijedlog materijala-Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Grad Ilok-Prve izmjene i dopune 2021

JVP- prijedlog rebalansa 2021

Prijedlog materijala

Vrtić-Kopija I Rebalans FP 2021-radni dio

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2021. god.

Prijedlog materijala-Program potpora gospodarstvu na području Grada iloka za 2021.g.

Prijedlog za usvajanje Programa potpora GOSPODARSTVU 2021

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023. Izvjestitelj: Silvija Dološić

Prijedlog materijala-Program potpora u poljoprivredi na području Grada Iloka za razdoblje 2021.-2023.

Program-poljoprivrede-2021-nacrt

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok sukladno Zaključku Hrvatske vatrogasne zajednice Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Obrazloženje i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut JVP postrojbe Ilok

Prethodna suglasnost na Statut JVP, zahtjev

Prijedlog materijala -Odluka za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Ilok

Statut JVPIlokNOVI

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (razješenje člana Miroslava Kraljevića na osobni zahtjev Izvjestitelj: predstavnik Odbora za izbor i imenovanja

Obrazloženje i Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje

Ostavka Miroslav Kraljević

Prijedlog materijala – Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Odbora za sport i obrazovanje

Rješenje o imenovanju Odbora za sport i obrazovanje (staro)

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Prijedlog materijala

Prijedlog Upravnog vijeća

Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Predlagatelj: Upravno vijeće Muzeja grada Iloka, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-Odluka o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020.g.

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020. god.

Izvješće o lokacijama i količini odbačenog otpada Grada Iloka za 2020.g

Prijedlog materijala-prijedlog Odluke o usvajanju izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada Grada Iloka za 2020

Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama otpada

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju izvješća o radu Razvojne agencije TINTL za 2020. god. (s posebnim naglaskom na područje grada Iloka)

Odluka o usvajanju Izvješća i obrazloženje

Prijedlog materijala

TINTL Izvješće o radu za 2020. godinu_Ilok

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

 1. Obavijesti i prijedlozi
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

Akti 16. E-sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte 16. E-sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka:

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

16. E-sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 15. veljače 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

16. e-sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

 

23. veljače (utorak) 2021. god. u 13,00 sati

 

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

 

Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 23. veljače (utorak) 2021. god. u 13,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

OBRAZAC ZA GLASANJE – 16. GV

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

 • Usvajanje dnevnog reda

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju izmjeni/dopuni Statuta Grada Iloka

Prijedlog Gradskom vijeću

Prijedlog za donošenje Odluke o pristupanju izmjena-dopuna Statuta Grada Iloka

Odluka o pristupanju promjeni Statuta Grada Iloka i Obrazloženje

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Statutarne odluke o izmjeni/dopuni Statuta Grada Iloka

Nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka 2021

Prijedlog akta za donošenje

Prijedlog za donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

PROČIŠĆENI TEKST Statut Grada Iloka 11.3.2020

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podr (reg) samoupravi NN 144-2020

Zakon o lokalnoj i područnoj

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka

Odluka o izmjenama poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka i Obrazloženje

Prijedlozi akata

PROČIŠĆENI TEKST POSLOVNIKA GR. VIJEĆA GRADA ILOKA – 3.8.2020

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok i Obrazloženje

Prijedlozi akata

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Dostava prijedloga

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete

Opći uvjeti Ilok

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi

 

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

2. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/21-01/01
URBROJ: 2196/02-02-21-1
Ilok, 22. siječnja 2021. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

2. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

28. siječnja (četvrtak) 2021. god. u 10,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Vijećnik se može izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr  do 28. siječnja (četvrtak) 2021. god. u 10,00 sati. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

OBRAZAC ZA GLASANJE

Vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta do navedenog roka.

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

PRIJEDLOG Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Poziv za 2. Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/16
URBROJ: 2196/02-02/01-20-1
Ilok, 15. prosinca 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

21. prosinca (ponedjeljak) 2020. god. u 18,00 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko se vijećnik nalazi u samoizolaciji može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 14,00 h 21. prosinca (ponedjeljak) 2020. god. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrdivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrdivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Obrazac glasanja za 15. sjednicu GVGI – dopune

 • Usvajanje izvadka iz zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka – Zapisnik s 14. sjednice
 • Usvajanje dnevnog reda – Dnevni red
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

Odluka o upravljanju Reciklažnim dvorištem u Iloku

Prijedlog materijala-Reciklažno dvorište

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka – lektorirani

PRIJEDLOG Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Iloka (003)

Statut MGI – 8-12-2020-LEKTORIRANO

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Iloka

Odluka (prijedlog) o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka

PRIJEDLOG Odluke o davanju prethodne suglasnosti na IZMJENU I DOP Statuta Muzeja grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Iloka

Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju Maje Barić za ravnateljicu Muzeja grada Iloka

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja grada iloka

Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagalelj: Muzej grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnost na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Ilok

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Ilok

Statut JVP Ilok

Zahtjev JVP-a

Izvjestitelj: Ivica Bošnjak

Predlagatelj: Javna vatrogasna postrojba Ilok

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020. godini Izvjestitelj: Josip Kovač – Stožer civilne zaštite

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka u 2020.g.

Dopuna analize stanja sustava civilne zaštite

Izvješča ustanova

Prijedlog akta-Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Iloka za 2021. godinu

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Iloka za 2021.g.

Obrazloženje

Prijedlog akta-Godišnji plan razvoja sustava CZ 2021.g. na području Grada Iloka

Izvjestitelj: Josip Kovač – Stožer civilne zaštite

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Odluka o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Prijedlog akata-Odluka o imenovanju graničnih prijelaza kao imena ulica u naselju Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagate(j: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o rasporedivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata-Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 11-12. 20201.

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog akata-Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Iloka za 2020.g

Ispis rebalansa II prošireni – posebni dio

Obrazloženje

Plan razvojnih programa – II izmjene

Prijedlog akata

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prijedlog akata -Duge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Prijedlog akata -Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g.

Prijedlog druge iznjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu s Projekcijom za 2022. i 2023. godinu, zajedno sa Planom razvojnih programa

Plan razvojnih programa

Prijedlog akata

Projekcija Plana Proračuna – posebni dio 2021-

Proračun Grada Iloka za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023

Urudžbeni

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata- Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2021.g.

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Iloka za 2021

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

16. Prijedlog za donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu (01.01.-30.06.2020.)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada iloka za 2020.g

Prijedlog akata

Urudžbeni

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Programa gradenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program građenja komunalne infrastrukture u 2021.g.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata – Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Prijedlog akata

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa,prodaje,prodaje izravnom pogodbom, privr.kor.i davanja na kor.izrav.pog.poljop.zem. u vl. RH za 2021.g.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med

 1. Prijedlog za donošenje Plana utroška sredstava ostvarenih od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021. godini

Prijedlog – Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021.g

Prijedlog akata-Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na potpomognutom području za Grad Ilok u 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u kulturi i religiji Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata-Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021.g

Prijedlog-Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021.g

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Iloka za 2021. godinu

Prijedlog akata – Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2021.g.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Iloka u 2020. godini

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenju viška prihoda iz 2019.g.

Prijedlog akata – Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenju viška prihoda iz 2019.g

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi

Dopune dnevnog reda:

(Ove točke će se razmatrati isključivo ukoliko se prihvati ‘’dnevni red uz dopune’’)                  

-Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021. godinu

15. GV prijedlog – Program javnih potreba socijalnoj skrbi za 2021

Popr. DOPIS 15. GV Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2021

-Prijedlog za donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.godinu

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje

-Prijedlog za donošenje odluke o osnivanju Trgovačkog društva- POSLOVNI CENTAR KOMPETENCIJA – SINERGIJA POLJOPRIVREDE I TURIZMA d.o.o.

NACRT-POPRATNOG-DOPISA-ZA-AKTE-prijedlog-odluke

PRIJEDLOG-Odluke-o osnivanju d.o.o.

-Prijedlog za donošenje Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

15. GV prijedlog Programa POMOĆI za gospodarstvenike

NACRT POPRATNOG DOPISA ZA AKTE

Odluka – ograničavanja okupljanja i druge mjere

Predsjednik Gradskog vijeća Filip Petrik

 

Akti 14. sjednice gradskog vijeća Grada Iloka

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 14. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka:

Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Odluka o produljenju razdoblja Strategije razvoja Grada Iloka 2016.-2020

Odluka o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata

Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/15
URBROJ: 2196/02-02/01-20-1
Ilok, 13. studenoga 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan

19.   studenoga (četvrtak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

Ukoliko se vijećnik nalazi u samoizolaciji može se izjasniti za svaku točku dnevnog reda dostavom obrasca glasanja putem maila tatjana.faletar@ilok.hr do 14,00 h 19. studenoga (četvrtak) 2020. god. Vijećnik će se ubrojiti prilikom utvrđivanja kvoruma, a dani glas prilikom utvrđivanja rezultata za svaku pojedinu točku dnevnog reda.

Obrazac glasanja

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Iloka

Izvjestitelj: Mladen Markešić, RA TINTL

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja – 30. lipnja 2020. godinu

Izvješće Gradonačelnice o radu za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini 

Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020.-21

Izvjestitelj: Tatjana Faleta

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2021. godinu

Prijedlog za donošenje Odluke o usvajanju Programa rada savjeta mladih za 2021.g

Izvjestitelj: predstavnik Savjeta mladih Grada Iloka

Predlagatelj: Savjet mladih Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata 

Prijedlog za donošenje Odluke o zaduživanju Grada iloka za realizaciju kapitalnih projekata

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom i linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu na području Grada iloka

Dodatni materijali za linijski prijevoz putnika

Izvjestitelj: Silvija Dološić

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 1. Obavijesti i prijedlozi
 • Dostavljene: Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1136-P-3/20-06-17 od 07. veljače 2020. god. (zaprimljena 02.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka Povjerenstva za sukob interesa

 • Odluka Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Broj: 711-I-1608-P-99/20-06-12 od 23. Listopada 2020. God. (zaprimljena 11.11.2020. u Gradu Iloku)

Odluka o odabiru najpovovoljnije ponude za popravak pješačkih staza – Povjerenstvo za sukob interesa

 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

1. Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/13

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. listopada 2020. godine

 

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem.

Za izjašnjavanje o predloženom je potrebno da vijećnici svoj glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN dostave najkasnije do 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati elektroničkim putem na mail: filip.petrik610@gmail.com i tatjana.faletar@ilok.hr, a vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta

 

DNEVNI RED:

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Ante Šučurović

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Ivan Utješinović – prijedlog Mario Karačić

Povelja Grada Iloka – počasni građanin Pavao Kolarević – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Zahvalnica Grada Iloka – zahvalnica Grada Iloka Josip Bošnjaković – prijedlog Mjesni odbor Bapska

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Marija Pletikapić – prijedlog Udruga Cuccium

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Nedeljko Mijić – prijedlog Vijeće mjesnog odbora Šarengrad

Plaketa Grada Iloka – plaketa Grada Iloka Športsko ribolovna udruga “Šaran” – prijedlog Željko Cerovski

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka

KLASA: 023-01/20-01/1 1

URBROJ: 2196/02-02-20-1

Ilok, 15. rujna 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (”Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik” Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 1. sjednicu

Gradskog vijeća Grada Iloka

za dan

21.   rujna (ponedjeljak) 2020. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Trg Nikole Iločkog 2

DNEVNI RED:

I . Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Iloka (Anna Pucovsky/Božena Pongrac)

Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija

Predlagatelj: Mandatna komisija

Prijedlog za donošenje Zaključka o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

Izvjestitelj: Mladen Markešić

Predlagatelj: Razvojna agencija TINTL

Nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Odluka o utvrđivanju nacrta statuta Razvojne agencije TINTL

Prethodna suglasnost – Grad Ilok

Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt statuta Razvojne agencije TINTL

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Razvojne agencije TINTL

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada

Iloka

Izvjestitelj: Mqja Barić

Predlagatelj: Muzej grada Iloka

Prijedlog za donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja grada Ilok

Statut MGI 2020

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika

Muzeja grada Iloka

Izvjestitelj: Maja Barić

Predlagate(j: Muzej grada Iloka

Prijedlog donošenja Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće uposlenika Muzeja Grada Iloka

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagateli: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Zamolba za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Ilok – Renata Banožić

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – ()dbor za izbor i imenovaąja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

 1. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbora za izbor i inłenovanja

Predlagatelj: ()dbor za izbor i imenovanja

Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

 1. Obavijesti i prijedlozi
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu